Best før eller dårligst etter?

Nordmenn lever lengre og har bedre helse enn før. Siden vi ikke har født mange nok barn, blir det stadig færre yrkesaktive i forhold til andelen eldre over 67 år. Derfor er det ønskelig at de som har helse til det, jobber lengre enn før. Noen ønsker også det selv, og de kan fra 1. juli 2015 jobbe 2 år lengre.

Holdbarhetsstempel

Norge har siden 2004 hatt forbud mot aldersdiskriminering i arbeidslivet. I motsetning til mange andre land, har vi likevel fastsatt en aldersgrense for når det er lov til å si opp en arbeidstaker på grunn av alder.Bilde gammel

Dette er i arbeidsmiljøloven definert som lovlig forskjellsbehandling som dermed ikke rammes av diskrimineringsforbudet.

Det betyr at en arbeidstaker som oppnår den fastsatte generelle aldersgrensen, ikke lenger har noe stillingsvern. Arbeidsgiver kan uten videre avslutte arbeidsforholdet når lysene på kaka blir mange nok.

Ny aldersgrense

Grensen for avvikling av arbeidsforholdet pga. alder heves fra 70 til 72 år fra 1. juli 2015, til glede for noen og bekymring for andre.

Det er lov til å fastsette en lavere bedriftsintern aldersgrense hvis det er saklige grunner til det. Denne grensen heves fra 67 til 70 år.

I tillegg blir det lovfestet krav til at arbeidstakerne skal være gjort kjent med hva som er bedriftens aldersgrense, at den blir konsekvent praktisert og at bedriften har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Bakgrunnen for endringen er at eldre generelt sett har bedre helse, landet har økt behov for arbeidskraft og lønnet arbeid har stor betydning for den enkeltes livskvalitet.

Bekymringen er at eldre kan fortrenge yngre arbeidstakere fra arbeidsmarkedet.

Noen mener også at en heving av aldersgrensen kan føre til flere vonde oppsigelsessaker begrunnet i mangelfulle arbeidsprestasjoner som følge av alderssvekkelse.

Overgangsordning og unntak

Arbeidsgiver har ett års frist på seg til å heve en bedriftsintern aldersgrense, men fra 1. juli 2016 er det ingen bønn. Fra da av kan den ikke settes lavere enn 70 år.

Hvis bedriften har tariffavtalefestet lavere aldersgrense, er fristen til tariffavtalens utløp eller inntil 3 år.

Yrkesgrupper som har tariffestet en særaldersgrenser er unntatt fra reglene. Det gjelder f.eks. politi, forsvarspersonell og sykepleiere som har lavere grense av hensyn til helse og sikkerhet.

Statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse og ansatte i kommunal og fylkeskommunal sektor med tilsvarende ordning er også unntatt.

God og gammel årgang?

Så gjenstår det å se om også arbeidsgiverne er enige i at eldre arbeidstakere er verdifull arbeidskraft eller om det å være ung fortsatt vil bli regnet som en kompetanse i seg selv.

Så langt ser det grått ut. Har du passert 50 år, vil det i mange bransjer nærmest være umulig å bytte jobb.

«Norsk arbeidsliv søker deg under 30 med mastergrad og ti års erfaring», skrev journalist Frank Johnsen i artikkelen med den treffende tittelen «Grått hår og hoppestokker», publisert i Computerworld tidligere i år.

Kristin Grimstad, HR-rådgiver og daglig leder i Grimstad HR

 

Ønsker du nyttige tips og aktuelle tilbud fra Grimstad HR? Registrer deg her:

Navn

E-post

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Del innlegg

Facebook

Følg Oss På Facebook!

Abonner på nyheter og tips fra Grimstad HR:

loading...

Nyheter