Helse i hver leder

Arbeidsmiljøet og forholdet til nærmeste leder er alfa og omega for sykefraværet i mange virksomheter. Du som er leder kan utgjøre hele forskjellen.

Slappe fisker med vondt i viljen

Den populære legen og foredragsholderen Jørgen Skavlan tok under Arendalsuka et oppgjør med surmulingen til det norske folk.

Skavlan hevdet at 90 % av hans pasienter er folk «som kjenner ekstra godt etter». Du kan lese mer om hva han sa i Agderposten.

De fleste av legen Skavlans pasienter er altså ikke syke. Du kjenner nok også «noen».  I det minste har du hørt om dem. Disse unnasluntrerne og innbilt syke.

Kanskje har du kolleger, naboer eller venner som burde ta seg sammen. Så vondt kan de da ikke ha! De ser jo slett ikke syke ut.

På seg selv kjenner man ingen andre

La meg slå fast en gang for alle: du vet lite eller ingenting om andres helsetilstand. Sykdom vises ikke alltid utenpå og smerte er en individuell opplevelse.

Det du derimot kan være helt sikker på, er at fordømmelse verken motiverer eller helbreder.

Rett nok er det ting som tyder på at vi blir mindre robuste jo bedre vi får det materielt. Utfordringen er at enhver mistenkeliggjøring eller innstramming av dagens ordninger rammer de som er syke hardest, og særlig de som sliter mest fra før.

Sykdom trenger tid for å leges. De individuelle forholdene som påvirker hvor lang tid det tar, er det lite å gjøre med.

Er det da ingenting arbeidsgivere kan gjøre for å få folk på jobb? Jo, i mange tilfeller er det nettopp lederen som betyr mest.

En støttende leder og et godt arbeidsmiljø gjør det lettere å komme tilbake etter et lengre sykefravær. I tillegg reduseres også risikoen for i det hele tatt å bli syk.

Forskning fra bl.a. STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) dokumenterer at hele 15 % av langvarig sykefravær skyldes arbeidsmiljøet.

Og har du en lite støttende leder, er risikoen for høyt sykefravær 50 % større enn på en arbeidsplass der ansatte har god støtte fra lederen.

Mot i brystet, vett i pannen

Salt Flats

Foto: Stig Axelsen

Det er lederen som slår an tonen og setter standarden for kvaliteten på arbeidsmiljøet og forholdet til hver enkelt.

Ledelse er å skape mening for medarbeiderne.

Når jobben er meningsfull, blir kontroll og målinger mindre viktig.

En leder som i tillegg er trygg, tydelig og stoler på folk, belønnes med ansvarlige medarbeidere som drives av arbeidsglede, forpliktelse og jobbengasjement.

Forebygging av sykefravær starter derfor allerede fra første arbeidsdag med nye medarbeidere. Det er da og alle påfølgende arbeidsdager at grunnlaget legges.

Hva med juksemakerne, tenker du kanskje. En god leder vil avsløre dem, og ha mot til å ta de tøffe grepene som da må til.

Kompetente ledere finner gode løsninger, enten det er tid og tålmodighet som skal til, eller det er behov for endringer i arbeidsforhold.

En god leder legger til rette for et inkluderende arbeidsmiljø og tar høyde for at vi er ulike. Derfor vil en god leder også ta tak hvis kolleger legger mer sten til byrden for kolleger med redusert arbeidsevne.

Holdninger og praksis hos kompetente ledere sier tydeligere enn ord at det er greit at ikke alle kan jobbe like mye hele tiden.

Det må vær’ folk i husan

God ledelse kan læres. I beste, alternativt verste, fall er 50 % av ledelse personlighet. Resten avhenger av tilegnet kompetanse.

Kommunikasjon og god oppfølging av friske medarbeidere kan læres. God sykefraværsoppfølging kan også læres. Når du først har lært det, er det enkelt og selvsagt. Alt du mestrer er enkelt.

Det er viljen til å lære og til å omsette det du har lært i praktisk handling som er krevende. Du må endre tankemønstre, handlinger og ofte drepe noen fordommer. Læring er ikke for amatører, for å si det som det er.

Som leder har du mye å styre med. Dagen fylles opp av alt annet enn å snakke med medarbeiderne. Det er budsjettarbeid, strategiplaner og epostlesing.

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell – hvis du virkelig vil lede – da må du prioritere de du leder. Sannsynligvis betyr det at du må bruke tiden din på noe annet enn det du alltid har gjort.

Ledelse av folkene dine er det viktigste du gjør som leder. Resten kan stort sett andre ta seg av.

Sykefravær er kostbart for samfunn, virksomhet og den enkelte. Du som er leder kan gjøre en forskjell. Vi må sørge for at vi har ledere som kan, vil og tør ta tak i det viktigste virksomheten har. Må vi ikke?

Og du som er kollega. Ja, nettopp du! Du kan også bidra. Det aller viktigste du kan gjøre er å feie for egen dør. Du vet lite om hva andre bærer på, og ingen blir friskere av mistroiske blikk og manglende forståelse.

Kristin Grimstad, HR-rådgiver og daglig leder i Grimstad HR

Grimstad HR bistår virksomheter og deg som leder med medarbeideroppfølging, lederutvikling og organisasjonsutvikling. Vi tilbyr rådgivning, utarbeider gode rutiner og holder ulike kurs og foredrag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Del innlegg

Facebook

Følg Oss På Facebook!

Abonner på nyheter og tips fra Grimstad HR:

loading...

Nyheter