Nye regler om midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015

Midlertidig ansettelse på særskilt grunnlag

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakerne skal ansettes i fast stilling. Har arbeidsgiver et varig behov for arbeidskraft, skal arbeidstaker altså ansettes fast fra og med første arbeidsdag.

Midlertidig ansettelse har bare vært tillatt i spesielle tilfeller, på «særskilt grunnlag». Dette er angitt i arbeidsmiljøloven § 14-9 (1), og gjelder i hovedsak vikariater, prosjekter, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak og idrettsvirksomhet.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Det vBilde workersil fortsatt være mulig å ansette midlertidig på særskilte vilkår, men i tillegg blir det fra 1. juli 2015 en generell adgang til midlertidig ansettelse, begrenset til 12 måneder.

Denne generelle adgangen krever ingen spesiell begrunnelse. Hensikten med ordningen er økt fleksibilitet og redusert risiko ved nyansettelser. Regjeringen mener at dette også kan bidra til å senke terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Det skal fremgå av arbeidsavtalen om den midlertidige ansettelsen er på generelt eller annet grunnlag.

Arbeidstidsordning

Det er ikke adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er en avtalt og begrenset fleksitidsordning som ikke utløser overtidstillegg. Innenfor gitte grenser, kan det da arbeides mer enkelte dager og uker, mot senere avspasering. I løpet av beregningsperioden som maksimum kan være 52 uker, skal den gjennomsnittlige arbeidstiden ikke overskride 40, eventuelt 37,5 timer per uke.

Hva når perioden på generelt grunnlag er over?

Når den midlertidige ansettelsen på generelt grunnlag er over, avsluttes arbeidsforholdet eller arbeidstakeren ansettes fast.

Alternativt kan arbeidstakeren ansettes midlertidig på særskilte vilkår. Hvis en arbeidstaker har vært midlertidig tilsatt i 12 måneder uten særskilt begrunnelse, er det f.eks. mulig å ansette vedkommende midlertidig i et konkret vikariat.

Karantenetid og kvotebegrensning

Etter de 12 månedene på generelt grunnlag, er det en karantenetid på 12 måneder for nye midlertidige ansettelser på generelt grunnlag.

Det må altså gå ett år før det kan ansettes noen i midlertidig stilling til å utføre de samme arbeidsoppgavene på nytt. Karantenen gjelder som hovedregel for hele den juridiske enheten.

Begrensningen skal hindre at faste arbeidsoppgaver utføres av en eller flere midlertidig ansatte over tid.

Det er også en kvotebegrensning på for hvor mange arbeidstakere som kan ansettes på generelt grunnlag. Maksimalt 15 % av arbeidstakerne i virksomheten kan ansettes midlertidig på et slikt generelt grunnlag, men likevel alltid minst en.

Krav på fast tilsetting etter tre år

Ingen kan være midlertidig sammenhengende ansatt mer enn tre år . Etter den tid, er arbeidstaker å anse som fast ansatt. Tidligere var denne grensen på fire år. Prosjektstillinger er unntatt fra denne regelen.

Drøftingsplikt for arbeidsgiver

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse med de tillitsvalgte.

De nye reglene finner du i arbeidsmiljøloven § 14-9 (1), bokstav f. Er du usikker på praktiseringen av reglene, bør du rådføre deg med oss eller andre som er trygge på dette.

 Kristin Grimstad, HR-rådgiver og daglig leder i Grimstad HR

Ønsker du nyttige tips og aktuelle tilbud fra Grimstad HR? Registrer deg her:

Navn

E-post

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Del innlegg

Facebook

Følg Oss På Facebook!

Abonner på nyheter og tips fra Grimstad HR:

loading...

Nyheter