Bistand i enkeltsaker

Salt Flats

 

Rådgivning for enkeltpersoner

Mange strever alene med slitsomme konflikter eller andre arbeidsmiljøbelastninger. Både ledere og arbeidstakere kan også være usikre på hva det er lov å gjøre – og hva som er klokt.

Vi tilbyr rådgivning om de fleste arbeidsrelaterte problemer, enten en-til-en eller i mindre grupper.

Hvis vi mener det er behov for annen fagekspertise enn det vi selv har, henviser vi om ønskelig videre til f.eks. jurist, psykolog, karriereveileder e.a.

Gratis rådgivning for unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere er en utsatt gruppe. Som nye i arbeidslivet, har de ofte begrenset kunnskap om egne rettigheter og plikter.

Mange har også midlertidige kontrakter og stiller svakere enn andre ved eventuelle nedbemanninger.

Vi er opptatt av at alle skal få en god start i arbeidslivet. Derfor tilbyr vi arbeidstakere under 25 år en gratis rådgivningstime på 45 min., uten noen forpliktelse til å bruke våre tjenester videre.

Del innlegg

Facebook

Følg Oss På Facebook!

Abonner på nyheter og tips fra Grimstad HR:

loading...

Nyheter