Håndbøker

Varde-2
Personalhåndbok

Uansett størrelse bør alle virksomheter beskrive hvordan arbeidsforholdet er regulert og eventuelle velferdsgoder.

Det sikrer en forutsigbar og rettferdig personalforvaltning, i overensstemmelse med lovverket.

Medarbeiderne blir trygge på sine rettigheter og plikter og lederne får et praktisk oppslagsverk.

Dette kan vi hjelpe deg med. Standardmaler for arbeidsavtaler, instrukser m.m. kan vi også lage for deg.

Les gjerne våre råd om gode rammeverk.

HMS-håndbok
Alle norske virksomheter er pålagt å ha rutiner som sikrer at de systematisk arbeider med å forebygge arbeidsmiljøproblemer.

Virksomhetene skal også dokumentere hvordan HMS-arbeidet er organisert og at rutiner og prosedyrer følges opp i praksis.

Vi kan utarbeide HMS-håndbok for deg, og gi råd om hvordan virksomheten bør organisere HMS-arbeidet på en fornuftig måte.

 

Del innlegg

Facebook

Følg Oss På Facebook!

Abonner på nyheter og tips fra Grimstad HR:

loading...

Nyheter